Trong cuốn sách của mình

Cố nhiên là có một phản lực đẩy nhanh sự tiến hóa, tạo ra sự sống, đẩy lùi mối đe dọa của entropi. Phản lực đó là trí năng mà ở mức lượng tử thì hơn một hiện tượng tinh thần. Sự hiểu biết gắn bản sơ đồ của mỗi tế bào trong AND của nó lại với nhau, và nhiều nhà khoa học hiện nay tin là điều đó đúng với toàn bộ vũ trụ. Trong cuốn sách của mình, Bản sơ đồ Vũ trụ, nhà vật lý học người Anh Paul David đã tập trung nhiều tìm tòi về lý thuyết nhằm hỗ trợ một quan điểm mới cho rằng vũ trụ tự tổ chức và phản ứng với những sự biến nội tại của chính nó chẳng kém gì các tế bào của chúng ta đã làm. Vũ trụ không phải chỉ giãn nở giống như một quả bóng, một khí cầu, mà là tăng trưởng giống như một thực thể sống. David viết theo quan niệm mới, đầy cảm hứng thì vũ trụ cho thấy đang mở ra từ buổi đầu nguyên thủy để từng bước phát triển đến những trạng thái luôn rất tinh vi và phức tạp hơn. Một điều gì đó mà những tiến triển đang cho thấy những dấu hiệu của trí năng. Tuy nhiên dòng khoa học chính thống có thể đang sử dụng thuật ngữ này một cách miễn cưỡng. Trí năng là từ đồng nghĩa của năng lực sáng tạo. Nó vươn tới sự hỗn loạn và từ món súp lượng tử tạo thành những cấu trúc đối xứng đẹp. Nó truyền cho những phân tử đã chết sức sống và hơi thở. Khi entropi thắng thế thì trí năng phải yếu đi. Hai lực này luôn hiện diện trong một trận chiến liên tục diễn ra. Vì cả hai đã tồn tại từ thời Big Bang. Vậy thì kết quả của sự mâu thuẫn của chúng được quyết định như thế nào? Một đứa bé được sinh ra, đó là một thắng lợi to lớn của trí năng, nhưng đến một ngày, đứa bé bắt đầu già đi thì đó lại là một chiến thắng của entropi. Sẽ không chính xác khi coi có sự ngang hàng giữa lão hóa và entropi ở đây có một phân biệt khó thấy nhưng cần thiết. Sự tạo lập và phá hủy cùng tồn tại. Trong mỗi tế bào, một số phản ứng hóa học mang tính tạo lập chẳng hạn sinh ra các protein mới từ những khối cấu tạo của các axit amin trong khi những phản ứng khác có mang tính phá hủy, chẳng hạn quá trình của sự tiêu hóa nghiền nát các loại thực phẩm phức tạp thành những hợp chất đơn giản hơn hoặc quá trình chuyển hóa đốt chát đường và giải phóng năng lượng tích lũy của nó. Không có sự phá hủy này thì sự sống không thể tồn tại. Cho nên lão hóa không chỉ đơn giả là sự phá hủy cơ thể.